Webgrafía

Estudos

Formando parte da equipa do Centro Tecnológico del Mar (CETMAR):

– Estudio sectorial “Carpintería de ribera: renovación tecnológica, respeto medioambiental y formación”, Vigo, 2006. Disponible en http://www.agalcari.es/noticias/2

– “Carpintería de ribeira, patrimonio flotante e desenvolvemento local”. Conferencia nas Xornadas “Un Mar de Madeira”, Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, O Grove, 2008. Disponible en http://www.culturamaritima.org/files/Pereira-Ixornadas-agalcari.pdf

– “Notas sobre a construcción naval en madeira no litoral galego dende fins do século XIX até a Guerra Civil”, Vigo, 2006. Disponible en http://webs.cetmar.org/carpinteriaderibeira.org/html/Doc/NotasCarpinteriaGalicia.pdf

Formando parte da equipa da Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible:

– Informe Memoria “Elaboración Inventario do Patrimonio Marítimo Pesqueiro no ámbito das Confrarías de Pescadores de Muros, Lira, O Pindo, Fisterra e Laxe”, A Coruña, 2008. Disponible en https://pereiravences.gal/wp-content/uploads/2023/08/inventario-do-patrimonio-2008-dionisio-pereira.pdf

Ensaios

En solitario

– “A represión na Terra de Montes, estado da cuestión”, http://www.redesescarlata.org/articles/anibal-otero-e-a-terra-de-montes-linguistica-e-represion-franquista/, posted 12/6/2011. Esta comunicación foi presentada ás Xornadas “Estudo da represión no primeiro franquismo na provincia de Pontevedra”, organizadas polo Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 22/23 de outubro de 2010.

– “A represión franquista no mundo do mar, estado da cuestión”, http://www.redesescarlata.org/category/tcd/page/3/, posted 12/6/2011. Esta comunicación foi presentada ás Xornadas “Estudo da represión no primeiro franquismo na provincia de Pontevedra”, organizadas polo Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 22/23 de outubro de 2010.

– “Capitalismo pesquero y sindicalismo en la España de anteguerra: la Federación Nacional de Industria Pesquera”, Revista Andaluza de Antropología, Nº4, marzo de 2013.
Disponible en http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n4/pereira.pdf.

– “Paisaxe vital de Xosé Otero Espasandín con Castro ao lonxe”.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/paisaxe-vital-de-xoseacute-otero-espasandiacuten-con-castro-ao-lonxe.html

– “15 meses de Hirak: impresións dun observador participante”, Disponible en Esculca. Observatorio para a defensa dos dereitos e liberdades. www.esculca.gal 

Con Lourenzo Fernández Prieto e Andrés Domínguez Almansa

“The Francoist persecution and repression of Galicians of Portuguese origin in Galicia (1936-1940): A transnational historical approach”, Revista Workers of the World, nº4, International Association Strikes and Social Conflits, Lisboa, xaneiro 2014.

Artigos

– “Carta aberta a Carlos del Álamo”, Vieiros Canal Verde, 6/3/2001.

– “Discurso na entrega do Premio Alexandre Bóveda”, Pontevedra, 23/8/2007.
http://www.galizacig.com/actualidade/200708/intervencion_dionisio.html

– “Dende a contaminación”,
http://pcdopg.blogspot.com.es/2009/06/dende-contaminacion-dionisio-pereira.html

– “Marcial Villamor e José Villaverde, aqueles sindicalistas do Olvido e do Pexego”, conferencia en Santiago, 30/1/2010.
http://www.marcialvillamor.com/ConferenciaDionisio.html

– “A quén beneficia o esquecemento?”,
http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=690&seccion=13, posted 30/7/2010.

– “Bernardo Máiz: a Historia como compañeira”,
http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=933&seccion=13, posted 15/10/2010.

– “Anibal Otero na Terra de Montes: lingüística e represión franquista”,
http://www.tabeirosmontes.com/dionisio-pereira.html

– ”Fotografías da infamia”,
http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1857&seccion=13, posted 28/8/2011.

– “Discurso na Homenaxe a Manuel Lopes”, Povoa do Varzim, 4/9/2011.
http://www.culturamaritima.org/node/17009

– “Antonio Rodríguez Fraiz e a memoria dos vencidos na Terra de Montes”,
http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2613&seccion=13, posted 13/8/2012.

– “Que envexa, Rosa!,
http://www.sermosgaliza.com/opinion/dionisio-pereira/que-envexa-rosa/20120911195426004990.html

– “Portugal, Barcelona: o sonho aínda nâo paga imposto!”, http://www.sermosgaliza.com/opinion/dionisio-pereira/portugal-barcelona-o-sonho-ainda-non-paga-imposto/20120919231738005302.html

– “A novela “Iria” de Anxo Angueira”,
http://acddorna.org/blog/comments.php?id=601 e http://blog.xerais.es/2012/texto-de-dionisio-pereira-sobre-iria-de-anxo-angueira-prosa-lirica-chea-de-imaxes-e-metaforas/

– “Arrogancia”,
http://www.sermosgaliza.com/opinion/dionisio-pereira/arrogancia/20121025032811006934.html

– “Rosa Bassave, anarquista galega: a nosa vida é a nosa loita”, Album de Mulleres, Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, xuño 2013.
http://www.culturagalega.org/album/

– Listaxe de represaliados/as do Concello de Beariz (1936-1953)”.
http://www.tabeirosmontes.com/beariz.html

– Listaxe de represaliados/as do Concello de Cerdedo (1936-1953)”.
http://www.tabeirosmontes.com/cerdedo.html

– Listaxe de represaliados/as do Concello de Forcarei (1936-1953)”.
http://www.tabeirosmontes.com/forcarei1.html

– “Paisaxe despois da batalla”, web Ideas.gal, maio 2015.
http://ideas.gal/voces/paisaxe-despois-da-batalla

– “Horizonte, só electoral?”, web Ideas.gal, xullo 2015.
http://ideas.gal/voces/un-horizonte-so-electoral

– Intervención de Dionísio Pereira na Homenaxe Nacional ás vítimas do franquismo na Illa de San Simón, 17/07/2016.
http://www.igmemoria.com/novas/intervencion-de-dionisio-pereira-no-homenaxe-nacional-as-vitimas-do-franquismo

– “Cun pé no estribo”.
http://www.sermosgaliza.gal/opinion/dionisio-pereira/cun-pe-no-estribo/20160907121939050817.html 

– “O imperio da roubacha tras o golpe militar: o caso de Tabeirós-Montes”.
http://www.tabeirosmontes.com/novas/o-imperio-da-roubacha-tras-o-golpe-militar-o-caso-de-tabeiros-montes

– “Apuntamentos finais de Catalunya”.
http://www.sermosgaliza.gal/opinion/dionisio-pereira/apuntamentos-finais-catalunya/20180205102159065719.html

– “Aforismos sobre a exhumación de Franco e a “memoria histórica”.
https://www.sermosgaliza.gal/opinion/dionisio-pereira/aforismos/20190927133934084507.html

– “Francotiradores”
https://www.sermosgaliza.gal/opinion/dionisio-pereira/francotiradores/20191213143539088328.html

– “Desconfianza”
https://www.nosdiario.gal/opinion/dionisio-pereira/desconfianza/20200122174429089994.html

– “Somos un pobo submiso?”
https://www.nosdiario.gal/opinion/dionisio-pereira/somos-un-pobo-submiso/20200220105034091767.html

– “Estamos en débeda”
https://www.nosdiario.gal/opinion/dionisio-pereira/estamos-en-debeda/20200327145724094055.html?fbclid=IwAR3zOFrvuu8LfFKZ1XI4aNf7FhW8X-zFhtHK4MPJbh00wd8jhFWTePoVLTo

– “1846 é para sempre. Abril sempre!”, Praza, 30/04/2020. https://praza.gal/opinion/1846-e-para-sempre-abril-sempre

– “Tras a memoria da guerrilla na Terra Fría trasmontana”
https://www.nosdiario.gal/opinion/dionisio-pereira/memoria-da-guerrilla-pola-terra-fria-trasmontana/20200911103324104780.html

– “Portugal: nâo apaguem a memória”. https://www.nosdiario.gal/opinion/dionisio-pereira/portugal-nao-apaguem-memoria/20201014172816106923.html

– “Lugares de memoria: todo por facer”.https://www.nosdiario.gal/opinion/dionisio-pereira/lugares-memoria-todo-facer/20201116111924109099.html

– “A memoria dos verdugos”. https://www.nosdiario.gal/opinion/dionisio-pereira/memoria-verdugos/20201217163850112002.html

– “1936: golpe militar e saqueo na provincia de Pontevedra”.  http://www.anovapeneira.gal/index.php/2021/04/27/1936-golpe-militar-e-saqueo-na-provincia-de-pontevedra/

– “1936: golpe militar e saqueo na provincia de Lugo” http://www.anovapeneira.gal/index.php/2021/05/26/1936-golpe-militar-e-saqueo-na-provincia-de-lugo/

– “Itinerario rifeño por los hospitales de retaguardia en la Galicia de la Guerra Civil”, Revista Bahía nº 11 xuño 2021, Instituto Español “Melchor de Jovellanos”, Al Hoceima.

– “Los soldados gallegos en la Guerra del Rif: ¿Sumisos o invisibles?”, Revista Bahía, nº 12, xuño 2022, Instituto Español “Melchor de Jovellanos”, Al Hoceima.

En colaboración con Lola Varela

– “Vítimas e resistentes: represión contra as mulleres de Cerdedo tras o golpe militar de 1936”. http://www.tabeirosmontes.com/novas/vitimas-e-resistentes-represion-contra-as-mulleres-de-cerdedo-tras-o-golpe-militar-de-1936

En colaboración con Chus Domínguez, formando parte do Proxecto de Investigación Interuniversitaria “Nomes e Voces:

– Especial “Xeografía da represión en Galicia”,
http://www.nomesevoces.net/gl/exposicion/xeografia-da-represion/

– Especial “Memoria do Proletariado Militante de Compostela: José Pasín Romero”,
http://www.nomesevoces.net/gl/exposicion-panel/jose-pasin-romero/

En colaboración con Eliseo Fernández:

– “Os coutos pechados”, 
http://praza.gal/opinion/2718/os-coutos-pechados/ 

Entrevistas

– Tempos Novos, nº 23, abril 1999.

– Tempos Novos, nº 47, abril 2001.

– Revista Murguía, nº 13, 2007.

– Semanario A Nosa Terra, nº1256, 15-21/2/2007.

– Faro de Vigo, 7/3/2007.
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2923/dionisio-pereira-historiador-experto-represion-franquista-recuerdo-represaliados-implica-acto-justicia/121882.html

– El Punt Digital, 25/6/2007.
http://www.cch.cat/pdf/el_punt_250607.pdf

– Tempos Novos, nº 126, novembro 2007.

– Avantar, xornal Dixital CIG, 10/8/2007.
http://www.galizacig.com/actualidade/200708/entrevista_dionisio.html

– Vieiros/Tempos Novos, Diario Dixital, 22/11/2007.
http://www.vieiros.com/nova/62402/non-hai-intencion-de-solucionar-os-problemas-politicos-que-a-transicion-deixou-sen-resolver

– Vieiros, Diario dixital, 29/1/2008.
http://www.vieiros.com/nova/63917/a-memoria-esta-viva-e-compre-que-haxa-xente-que-a-recolla

– Galicia Hoxe, 6/7/2008.
http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=320896

– Galiciaé, 13/4/2009.
http://www.galiciae.com/nova/28643.html

– El País, 19/3/2010.
http://elpais.com/diario/2010/03/19/galicia/1268997504_850215.html

– La Opinión, 22/4/2010.
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2010/04/22/dionisio-pereira-franquismo-mataban-moi-ben-sabian-asustar-xente/377655.html

– Vieiros, Diario dixital, 22/6/2010.
http://www.vieiros.com/nova/80069/27-de-xuno-de-1931-proclamase-a-republica-galega

– Galicia Hoxe, 16/12/2010.
http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/hai-cansanzo-abandono/idEdicion-2010-12-16/idNoticia-621325/

– CRTVG, 10/2/2011.
http://estacionatlantica.blogspot.com.es/2011/02/entrevista-dionisio-pereira-na-crtvg.html

– El Mundo, 20/2/2011.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/20/galicia/1298213133.html

– El País, 1/4/2011.
http://elpais.com/diario/2011/04/01/galicia/1301653105_850215.html

– La Voz de Galicia, Edición Vigo, 31/5/2011.
http://xerais.blogaliza.org/2011/06/14/entrevista-con-dionisio-pereira-%c2%aba-represion-na-costa-galega-foi-moi-cruel-con-fondeos-de-persoas%c2%bb/

– La Voz de Galicia, 29/10/2011.
http://www.lavozdegalicia.es/deza/2011/10/29/0003_201110D29C11994.htm

– El País, 13/11/2011.
http://elpais.com/diario/2011/11/13/galicia/1321183096_850215.html

– La Voz de Galicia, Edición de Vigo, 28/2/2012.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2012/02/28/pereiro-alberga-minimo-343-vitimas-da-represion/0003_201202V28C6996.htm

– Atlántico Diario, 29/2/2012.
http://www.atlantico.net/noticia/184767/fallo/garzon/cierra/judicial/anterior/

– Praza Pública, 20/4/2012.
http://praza.com/movementos-sociais/701/lpasin-representaba-a-quinta-cidade-operaria-e-artesa-socialmente-marxinadar/

– Sermos Galiza, 27/5/2012.
http://www.sermosgaliza.com/articulo/memoria/repensar-a-memoria-historica-na-galiza/20120426000715000388.html

– Galicia Sindical, CCOO de Galicia, nº 23, 1ª Quincena Xuño 2012.
http://www.galicia.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub66564_Galicia_Sindical_dixital_n._23_(1._quincena_de_xuno_de_2012).pdf

– Portal Galego da Língua, 24/1/2014.
http://www.pglingua.org/noticias/entrevistas/6041-dionisio-pereira-los-trabalhadores-portugueses-radicados-na-galiza-podem-ser-considerados-para-todos-os-efeitos-galegos-com-as-suas-raizes-alem-minhor

– Praza Pública, 31/1/2014.
http://praza.com/cultura/6416/los-portugueses-e-portuguesas-foron-represaliados-polos-franquistas-polo-seu-compromiso-coas-loitas-sociaisr/

– Novas da Galiza, nº 133, 15/1/2014 a 15/2/2014.

– Sermos Galiza, 24/6/2014.
http://www.sermosgaliza.com/articulo/comunidade-sermos/dionisio-pereira-galiza-da-i-guerra-mundial-pais-movemento/20140624012248028531.html

– Sermos Galiza, 13/7/2016.
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/cultura/espanhol-primeiro-exercito-europeo-bombardea-gas-toxico-ar-poboacion-civil/20160711212413049399.html

– Praza Pública, 6/1/2017.
http://praza.gal/cultura/13375/dionisio-pereira-lo-sufrimento-dos-rifenos-na-sua-guerra-de-liberacion-nacional-foi-totalmente-esquecidor/

– Sermos Galiza, 20/7/2017
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/memoria/libro-contundente-alegato-impunidade-historica-xenocidas/20170720183555059709.html

– Adiante, 10/10/2018
https://adiante.gal/historia-nacionalismoanarquismo/

– Nós TV, 21/04/2019
https://nostelevision.gal/e-relevante-que-o-movemento-memorialistico-non-fora-quen-de-provocar-unha-derrota-politica-do-rexime-da-transicion/

– El País, 23/06/2019.
https://www.tabeirosmontes.com/novas/entrevista-a-dionisio-pereira-sobre-a-censura-na-investigacion-da-represion-franquista

– Nós Diario, 27/10/2020. 
https://www.nosdiario.gal/articulo/memoria/dionisio-pereira/20201026182733107654.html

– Nós Diario, 4/11/2020.
https://www.nosdiario.gal/articulo/memoria/dionisio-pereira-joaquin-velarde-xoga-papel-decisivo-represion-terra-montes/20201103154128108180.html?fbclid=IwAR0nmcxduJX9cCnKoO0-sbF0gUQHrHzvdNxFIehGQqlfzAXk5zNprSEUaOE

– Nós Diario, 26/11/2020.
https://www.nosdiario.gal/articulo/memoria/dionisio-pereira-patronal-pesqueira-foi-implacabel-cos-seus-inimigos-clase/20201125111708109825.html

– Nós Diario, 28/12/2020. https://www.nosdiario.gal/articulo/memoria/dionisio-pereira-represion-adopta-caracter-clase-nas-frieiras/20201228064449112547.html

– Nós Diario, 1/11/2021. https://www.nosdiario.gal/articulo/memoria/guerrilla-galega-foi-modelo-resistencia-popular/20211101083911131566.html

– Nós Diario, 10/11/2021. https://www.nosdiario.gal/articulo/memoria/centos-vecinos-da-raia-seca-portuguesa-pasaron-polas-cadeas-da-pide-apoiar-guerrilla/20211108093727131989.html