Sobre a Terra de Montes (Cerdedo, Forcarei, Beariz)

Libros

Con Rogelio Arca Rivas

– “A presenza dos canteiros da Terra de Montes no Exército Popular da República. Album de Guerra”, Difusora de Letras, Artes e Ideas/Asoc. Verbo Xido, Ourense, 2008. 

Con Lola Varela

– “Crónica miúda de Vilar de Figueiroa en tempo de pandemia”, Ed. propia, Cerdedo, 2021.

Participante en volumes colectivos

– Baliñas Fernández, C. A. (Coord.), “O Val de Quireza. Un recanto da provincia de Pontevedra”, Deputación de Pontevedra, Pontevedra, 2015; participou co ensaio “Paisaxe vital de Xosé Otero Espasandín con Castro ao lonxe”.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/paisaxe-vital-de-xoseacute-otero-espasandiacuten-con-castro-ao-lonxe.html

– Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), “Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron”, SERMOS GALIZA, Santiago, 2017; participou co ensaio “1936: dinámicas represivas na Terra de Montes pontevedresa”.

Ensaios en revistas e actas de congresos, coloquios ou xornadas

– “Os mortos esquecidos: radiografía da represión franquista nun pequeno concello rural: O caso de Cerdedo (Pontevedra)” en “A represión franquista en Galicia, Actas do Congreso da Memoria, Narón decembro 2003”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, Narón, 2005.
Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_i_congreso_memoria_historica_naron_2003_completo.pdf
Outra versión en AAVV, “Homenaxe a Antón Alonso Ríos e Ramón de Valenzuela”, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, Santiago, 2006.

Monografías e publicacións

En solitario

– Xosé Otero Espasandín: Vida e Pensamento dun cerdedense exilado, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2004.

– A IIª República e a represión franquista en Cerdedo, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2006.

– “As vítimas do franquismo na Terra de Montes (1936-1953). Beariz, Cerdedo e Forcarei”, Vieiros da Memoria nº1, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2010.

Con Xosé Ramón Paz Antón

– “Facianas da represión franquista na Terra de Montes”. Vieiros da Memoria nº2, Asociación Verbo Xido, Cerdedo, 2011, co traballo Fotografías da infamia”. 

Con Milagrosa Ruibal Rodríguez e Lola Varela

– “González Ruibal, A. “Centro Etnográfico de Terra de Montes. Guía didáctica”, CETMo/Verbo Xido, Soutelo de Montes, 2005. 

Artigos

En solitario

-“Carta amarga a Xosé Otero Espasandín”, Semanario A Nosa Terra, nº731, Vigo, 20/6/96.

-“Pontes do Lérez”, Semanario A Nosa Terra, nº , 2000, Vigo.
Disponible en http://www.galeon.com/sloren/yosemit/lerez.htm#OPINIÓN

– “O PP de Forcarei e a cultura da Terra de Montes”, Semanario A Nosa Terra, nº 959, Vigo, 2/11/2000.

– “Xosé Otero Espasandín: no centenario dun desterrado galego”, Semanario A Nosa Terra, nº963, Vigo, 30/11/2000.

– “O agrarismo en Cerdedo: unha fe de vida”, Boletín Verbo Xido, nº2, Soutelo de Montes, setembro 2002.

-“Forcarei nas páxinas de “Acción Social”, Boletín Verbo Xido, nº3, Soutelo de Montes, decembro 2002.

-“Os represaliados na Guerra Civil en Cerdedo”, Boletín Verbo Xido, nº 4, Soutelo de Montes, maio 2003.

-“A Casa do Pobo de Deán (Cerdedo)”, Boletín Verbo Xido, nº5, Soutelo de Montes, verán 2003.

-“Enterramentos civís en Cerdedo durante a IIª República”, Boletín Verbo Xido, nº10, Soutelo de Montes, maio 2005.
Disponible en http://www.acvagalumes.org/verbarium/xornai/boletin-de-verbo-xido  e http://www.tabeirosmontes.com/dionisio-pereira.html

-“Recuperando a memoria”, Boletín Verbo Xido, nº11, Soutelo de Montes, xullo 2005.

-“As celebracións do 14 de Abril no Cerdedo republicano”, Boletín Verbo Xido, nº 12, Soutelo de Montes, outubro 2005.

-“Crónicas de Forcarei. Noticia de José Canabal, canteiro e anarquista”, Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.

-“A saga dos Quintillán de Sorribas”, Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.

– “Novas da resistencia popular da Terra de Montes ao franquismo”, Boletín Verbo Xido, nºs 14/15, Soutelo de Montes, xullo 2006.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/novas-da-loita-e-da-represioacuten.html

-“Os mortos da represión franquista no Concello de Forcarei”, Boletín Verbo Xido, nº20, Soutelo de Montes, setembro 2008.
Disponible en http://www.acvagalumes.org/verbarium/xornai/boletin-de-verbo-xido

-“Lembranza de José María Taberneiro, “O Rolo de Vilapouca”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 8/9/2009.
Disponible en
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeirosmontes/2009/09/08/lembranza-jose-maria-taberneiro-o-rolo-vilapouca/365957.html

– “Rogelio, consecuente ata o final”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 8/11/2010. 

– “Aníbal Otero e a Terra de Montes: linguística e represión franquista”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 18/5/2011.
Disponible en http://www.redesescarlata.org/category/tcd/page/2/, posted 12/6/2011. Outra versión aumentada en A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº31, Betanzos, primavera 2011.

-“A memoria dos vencidos na Terra de Montes”, Boletín Verbo Xido nº25, Soutelo de Montes, decembro 2011.

– “Rodríguez Fraiz e a memoria dos vencidos”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 12/08/2012.
Disponible en http://www.terraetempo.com/artigo.phpartigo=2613&seccion=13http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2613&seccion=13, posted 13/8/2012.

-“Severino Rascado, unha homenaxe merecida”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 22/2/2013.
Disponible en http://www.farodevigo.es/opinion/2013/02/22/unha-homenaxe-merecida/762216.html

– “O imperio da roubacha tras o golpe militar: o caso de Tabeirós-Montes”, SERMOS Galiza, Caderno de análise A Fondo “Os nomes da represión”, Santiago, 11/8/2016.

– “1936: Un verano de inferno na Terra de Montes pontevedresa. Unha aproximación aos vitimarios (I)”, fascículo do coleccionábel “Os Nomes do Terror”, Nós Diario, 5/11/2020.

– “Eran malos de raza e de inclinación. 1936: o imperio da delación e da roubacha en Tabeirós-Montes (II)”, fascículo do coleccionábel “Os Nomes do Terror”, Nós Diario, 6/11/2020.

En colaboración con Roberto Vázquez

– “As xentes do Lérez en loita polo seu río”, Revista CERNA, nº 31, Santiago, ADEGA, decembro 2000.

En colaboración con Alfredo González Ruibal e Lola Varela

– “Centro Etnográfico da Terra de Montes”, Murguía Revista Galega de Historia, nº 23-24, Santiago, 2011.

En colaboración con Lola Varela

-“Requiem polos carballos do Regueiro”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 22/11/2012.
Disponible en http://www.farodevigo.es/opinion/2012/11/22/requiem-uns-carballos/715292.html

– “Vítimas e resistentes: represión contra as mulleres de Cerdedo tras o golpe militar de 1936”, Faro de Vigo, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 12/8/2016.

– “Terra de Montes e defensa do territorio: unha historia de resistencia”, La Voz de Galicia, Ed. Deza-Tabeirós-Montes, 9/4/2023.

Como colaborador en edicións

En solitario

– “Nubens no ceo do Seixo”, en Solla, C. “Monte do Seixo. Reivindicación da Montaña Máxica”, Cardeñoso Editor, Vigo, 2007.
Disponible en http://www.tabeirosmontes.com/dionisio-pereira.html

Con Lola Varela

– Limiar en Solla, C. “Ras e Tritongos. Antoloxía poética”, Cardeñoso Editor, Vigo, 2003.