Escritos sobre política e sociedade

Como participante en volumen colectivos

En solitario

– AAVV, “Soberanías y Pacto. 70 personas analizan las relaciones de Euskal Herria con España y Francia”, Herria 2000 Eliza, Getxo, 2005; participou con resposta a cuestionario.

– Iglesias Diéguez, A. (Coord.), “15M: o pobo indignado”, Edicións Laiovento, Santiago, 2011; participou co ensaio “15 M: Notas dende a periferia”.

– AAVV. “Luís Rei. Crónica de traballos e amizades”, Concello de O Grove/Concello de Cambados, 2015, participou co artigo “Les neiges d´antan”. 

Ensaios

En solitario

– “15 meses de Hirak: Impresións dun observador participante”, Revista de Estudos Galegos Kallaikia, nº 4, Associaçom de Estudos Galegos, pxs. 118-155, xunho 2018.

Artigos

En solitario

– “Reflexiones en torno al trabajo de los asalariados dentro de la Confederación”, Libre Pensamiento, nº3, Madrid, julio 1989.

-“Recuperar a autoestima. As Telleiras (Cabaqueiros)”, Semanario A Nosa Terra, nº603, Vigo, 5/1/94.

-“As batallas de Loach”, Semanario A Nosa Terra, nº672, Vigo, 4/5/95.

-“Tempo de Entroido”, Revista O Irmandiño, nº2, Verín, marzo de 1996.

-“Minicentrais hidroeléctricas: a riqueza asulagada”, Revista A Fouce (SLG), A Estrada, 1996.

-“Pendurado do teito dunha Ford Custom”, A Xanela Revista Cultural das Mariñas, nº18, Betanzos, outono 2004. Outra edición en Loureiro Rodríguez, C. “Narrativa contemporánea. Tabeirós-Terra de Montes”, Edicións Fervenza, A Estrada, 2005.

-“A avoa non se lle dan as gracias”, Revista A Trabe de Ouro, nº71, Santiago, 2007.

– “Miscelánea italiana de Juan Román”, Revista BAHÍA, nº 8, Instituto Español “Melchor de Jovellanos”, Al Hoceima, xuño 2018.

Formando parte do Colectivo Vences (Íñigo Berriochoa, Mercedes Conde, Alberte Pagán, Lola Varela)

– “Galiza: una crónica, también electoral, tardía”, en Revista Viento Sur, nº 38, Madrid, xuño 1998. Disponible en http://es.scribd.com/doc/101838802/Viento-Sur-n%C2%BA-038-junio-1998

– “Chapapotistas: mil palabras e unha imaxe”, en Revista Viento Sur, nº 66, Madrid, decembro 2002. Disponible en http://www.vientosur.info/spip.php?article1457

– “¿Mar de fondo en Galiza?”, en Revista Viento Sur, nº 69, Madrid, xullo 2003.
Disponible en http://www.vientosur.info/spip.php?page=zona-VS&id_article=6897

Con Íñigo Berriochoa

-“José R. Castaños. A construción nacional de Euskadi plantexa tamén o problema do modelo de sociedade”, Semanario A Nosa Terra, nº852, Vigo, 15/10/98.

-“Tomás Karrera. O Estado español proibe á Cruz Vermella a inspección dos cárceres”, Semanario A Nosa Terra, nº862, Vigo, 24/12/98.

-“Galiza y las últimas elecciones al Parlamento español”, en Revista Viento Sur, nº 51, Madrid, maio 2000.
Disponible en http://vientosur.info/articulosabiertos/vs_0051.pdf

Con Eliseo Fernández

– “A hora da mobilizaçom”, Novas da Galiza, nº 75, 15 de febreiro a 15 de marzo de 2009. Disponible en http://www.novasgz.com/pdf/ngz75.pdf

Como colaborador en edicións

Con Lola Varela

-Prólogo, “Pasado, presente y futuro del pensamiento libertario. Memoria I Jornadas Internacionales de debate libertario”, Fundación Salvador Seguí, Madrid, maio 1988.

– “El Instituto Español “Melchor de Jovellanos” cumple Medio Siglo“, IES “Melchor de Jovellanos”, Al Hoceima, 2018.

– Prólogo, Karima Bouallal, “Adivinanzas populares rifeñas”, Servicio de Publicaciones de la Ciudad 
 Autónoma de Melilla, Melilla, 2021.