Outros traballos

– Asesor-redactor da “Gran Enciclopedia Gallega”, Silverio Cañada Editores, Gijón, Anos 1977-83, 10 entradas.

-Asesor-redactor da “Enciclopedia Galego-Universal”, Editorial Ir Indo, Vigo, Anos 2002-2003, 280 entradas.

– Redactor “Diccionario do anarquismo na Galiza”, Letras A-N, Revista @anarquista, nºs 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, A Coruña, primavera 1999-outono 2004. 122 entradas.

– Asesor-redactor da Colección Xuvenil “Historia Universal”, narrada e ilustrada por Pepe Carreiro, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1996-1998. Volumes nº7 “Xudeus e Cristiáns”; nº10 “O Islam”; nº14 “Os Descubrimentos”; nº17 “A Independencia Americana”; nº19 “A Navegación”; nº23 “As Ideas Totalitarias”, nº24 “Baixo o Sinal da Guerra”.

En colaboración con Manuel González Probados e Xan Moreno.

– Voz Obrerismo, Fascículo 353 da Gran Enciclopedia Gallega, Gijón, 1983.

En colaboración con Lola Varela.

– Volume nº29 “A Muller na Historia”. Colección Xuvenil “Historia Universal”, narrada e ilustrada por Pepe Carreiro. Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1998.

– Martínez Mahler, O. “O exilio dos últimos guerrilleiros de León-Galicia (1948-1952)/ Martínez López, F. “Exilio e asilo en Francia en 1951”, en Murguía RGH, vol. 41-42, Xaneiro-Decembro 2020. Tradución ao galego do francés orixinal.

Co Grupo Etnográfico “Mascato”

– Inventarios de Patrimonio etnográfico, Cambados, O Grove e Meaño. Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, anos 1991-1994.