Sobre a historia dos movimentos sociais na Galiza

Libros e monografías

En solitario

– “A CNT na Galicia (1922-1936)”, Edicións Laiovento, Santiago, 1994.

– “Sindicalistas e Rebeldes: Anacos da historia do Movemento Obreiro na Galiza”, Edicións A Nosa Terra, Vigo,1998.

– “Imaxes da fatiga: Crónica gráfica do traballo na Galiza”, Edicións A Nosa Terra, Vigo,1999.

– José Pasín Romero. Memoria do proletariado militante de Compostela”, Tórculo Edicións/Fundación 10 de Marzo de CCOO/Deputación de A Coruña, Santiago, 2012. 2ª Edición corrixida e actualizada, 2016.

– “Emigrantes, exilados e perseguidos: A comunidade portuguesa na Galiza (1890-1940)”, ATravés Editora, Santiago, 2013.

– “Galegos nas Guerras do Rif: paisaxe bélica e imaxinario anticolonial (1860-1927)”, Instituto Galego de Historia/Revista Murguía, Santiago, 2016.

– “Escritos Africanos. Entre Galicia y el Rif: una mirada desde la periferia”, Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, 2019.

Con Eliseo Fernández

– O Anarquismo na Galiza. Apuntes para unha enciclopedia (1870-1970), Edicións Positivas, Santiago, 2004.

– “O Movemento Libertario na Galiza (1936-1976)”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2006.

– “Nacionalismo e Anarquismo na Galiza (1840-1940)”, Edicións Positivas, Santiago, 2020.

– “A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940)”, Companha Editora, Santiago, 2022. 2ª Edición corrixida e aumentada, 2023.

Participante en volumes coletivos

En solitario

– Constenla, G. e Domínguez, L. (Eds.), “Tempo de Sermos: Galicia nos séculos contemporáneos”, Universidade de Vigo, Vigo, 2002; participou co ensaio “Proletariado e loita de clases na Galicia contemporánea”. Outra versión corrixida e aumentada, en AAVV, “Actas do Congreso Emigración e Educación (1900-1936) Iº Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009)”, Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar, 2011.

– AAVV, “O Cambedo da Raia, 1946. Solidariedade galego-portuguesa silenciada”, Asociación Amigos da República, Ourense, 2004; participou co ensaio “Só viñeron matar e roubar: O Alzamento fascista na bisbarra das Frieiras”.

– AAVV, “10 anos de imprenta comunista galega. Seleçom de artigos do Abrente 1996-2006”, Abrente Editora, Santiago, 2005; participou cos ensaios “A luita de classes na Galiza republicana: algúns elementos para a reflexom”, “A imprensa operária de classe na Galiza: (1870-1936)”, e “Esquerda e questom nacional na Galiza republicana”.

– AAVV, “Eugenio Granell. Militante do POUM”, Fundación Eugenio Granell, Santiago, 2007; participou co ensaio “Os heterodoxos do comunismo galego (1931-1936)”.
Disponible en http://www.fundanin.org/pereira1.htm

– AAVV, “As Marías”, Consorcio de Santiago de Compostela, 1ª Ed. 1994, 2ª Ed. 2007; participou co artigo“As Marías: unha historia de insubmisión”.

– Fernández, E. (Ed.), “A fuxida do Portiño. Historia, memoria e vítimas”,  Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2009; participou cos ensaios “O protagonismo das barriadas coruñesas” e “Os Mártires do Mar: unha achega á represión franquista contra os mariñeiros galegos”.

– Calero Delso, J. P. (Coord.), “Cien imágenes para un centenario. CNT (1910-2010)”, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 2010.

– Diéguez Cequiel, U. B. (Coord.), “As Irmandades da Fala (1916-1931). Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX”, Edicións Laiovento, Santiago, 2016; participou co artigo “O movemento operario galego no tempo das Irmandades da Fala”.

– Moure, T. (Coord.). “Bolcheviques 1917-2017”, ATravés Editora, Santiago, 2016; participou co artigo “O Marxismo Revolucionário na Galiza (1931-1936)”. 

– Alonso, L. e Gurriarán, R. (Coords.), “Apuntamentos históricos do movemento obreiro da Coruña. De Chacón ás Comisións Obreiras”, Fundación 10 de Marzo de CCOO/Concello da Coruña, 2017, participou co ensaio “A centralidade do anarcosindicalismo coruñés”.

– Gurriarán, R. (Ed.), “A cultura e o asociacionismo cívico na Coruña. Entre a oficialidade e a resistencia (1939-1979)”, Fundación 10 de Marzo de CCOO/Concello da Coruña, 2019, participou co ensaio “A proposta sociocultural dos anarquistas coruñeses (1890-1936)”.

– Climaco, C. e Volovich-Tavares, M. C. (Coords.) “Les Portugais et la guerre d´Espagne. engagement militant, solidarités et mémoires”, Exils et migrations ibériques aux XX et XXI siécles/nouvelle série nºs 11-12, Revue des littératures de langue française. CERMI, Hiver 2020. nºs 29-30, participou co ensaio “La répression franquiste contre les citoyens portugais résident en Galice, 1936-1940”.

-AAVV. “O pasado por vir. Achegas á historia da Pontevedra que desbotou o franquismo”, Departamento de Memoria Histórica-Deputación de Pontevedra, 2021, participou co ensaio “Compre botar de menos á xente que o país perdeu”.

– AAVV. “Cambedo da Raia: solidariedade galego-portuguesa silenciada”. Edicións Positivas, Santiago, 2021. Participou co ensaio “Alzamento fascista e represión no camiño de ferro Zamora-Ourense: unha achega transfronteiriza”.

– AAVV. “Cambedo da Raia: solidariedade galego-portuguesa silenciada”. Tigre de Papel, Lisboa 2021. Participou co ensaio “Alzamento fascista e represión no camiño de ferro Zamora-Ourense: unha achega transfronteiriza”. 

– Rodríguez Gutiérrez, A. e Martínez Panizo. L, Federación de Guerrillas de León-Galicia, Edicións Positivas, Santiago, 2022. Participou co ensaio “Redes de evasión e `aparelhos de fronteira´ na raia seca galaico-portuguesa (1936-1965)”. 2ª Edición corrixida e aumentada, 2023.

– Leira, F. e Fernández Prieto, L. (Eds.), Un golpe sin cuartel y una guerra sin trincheras. Galicia banco de pruebas en tiempos del fascismo, Publicacions de la Universitat de València, 2023. Participou co ensaio “Persecución económica y profesional (1936-1940)”.

– Adán, C. e Fajardo, M. (Coord.), “Corenta mulleres tecendo xuntas“, Deputación Coruña/Consello da Cultura Galega, A Coruña, 2023; participou co traballo “Rosa Bassave Roibal. Anarquista galega que defendía que a nosa vida é a nosa loita”.

Con Eliseo Fernández

– Núñez Seixas, X. M. e Cagiao Vila, P. (Eds.), “O Exilio Galego de 1936: Política, Sociedade, Itinerarios”, Consello da Cultura Galega/Ediciós do Castro, Sada, 2006; participaron co ensaio “Os libertarios galegos e o seu exilio”.

– Díaz-Fierros, F. (Ed.), “O Darwinismo e Galicia”, Universidade de Santiago de Compostela, 2009; participaron co ensaio “Neomalthusianismo e movemento libertario na Galiza de anteguerra”. 

– Beramendi, J., Diéguez, U.B., Fernández Pérez-Sanjulián, C., García Negro, P., González Reboredo, X.M. (Eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala, Xunta de Galicia/Museo do Pobo Galego, Santiago, 2017; participaron co ensaio “Nacionalismo e Anarquismo na Galiza. Encontros e desencontros entre liberación nacional, internacionalismo e revolución social (1840-1936)”.

Con Lourenzo Fernández Prieto

– AAVV. “Monçao entre muralhas com tantas portas quantos os sentidos”, Casa Museu de Monçao/Universidade do Minho, 2014; participaron co ensaio “A represión franquista contra a cidadanía portuguesa radicada na Galiza (1936-1940)”.

Con Lola Varela

– AAVV. “Desmontando a propaganda franquista”, Deputación de Pontevedra, 2022; participaron cos ensaios “Fotografía social e memoria histórica” e “Análise das fotografías da Jefatura Provincial del Movimiento de Pontevedra, concellos de Cerdedo e Forcarei”.

Folletos e publicacións

En solitario

-“A raia seca solidaria. Homenaxe ao guerrilleiro antifascista Alfredo Yáñez “O Aguirre” e á comunidade de Sernande (Vinhais)”. Amigos da República de Ourense, 2024.

Con Xerardo Dasairas

– “Campobecerros. Homenaxe aos traballadores do Camiño de Ferro (1927-1957)”, Concello de Castrelo do Val, 2000.

Formando parte do Proxecto de Investigación Interuniversitario “As Vítimas, Os Nomes, As Voces, Os Lugares”

– “1º Informe. Vítimas da represión en Galicia (1936-1939)”, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago, 2009.

– “Informe de Resultados. Vítimas Galicia (1936-1939)”, Servizo de Edición Dixital da Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 2010.

Con Bernardo Máiz e Uxío-Breogán Diéguez Cequiel

– Síntese de historia do movemento obreiro galego desde as orixes até 1984, FESGA-CIG/Deputación A Coruña, 1ª e 2ª Ed., Santiago, 2010.
Disponible en http://www.fesga.org/wp-content/uploads/CadernoHistoriaMovObreiroDefinitivo.pdf

En solitario

–  “Para a homenaxe a Pedro Galán Calvete”, en AAVV. Pedro Galán Calvete. Da man do corazón, Galiza Nova/BNG de Monte Alto, A Coruña, 2013.

–  “Pius Font i Quer, un naturalista en la ciudad emergente de Alhucemas/Villa Sanjurjo (1927-1929)”, Instituto Español “Melchor de Jovellanos”” de Alhucemas (Marruecos), Al Hoceima, 2018.

– “La sanidad en Alhucemas entre el Protectorado español y la independencia de Marruecos: evocación del Dr. Federico Molina Martín”, Instituto Español “Melchor de Jovellanos” de Alhucemas (Marruecos), Al Hoceima 2018. 

– “Desvelando una memoria incómoda: la represión franquista en Alhucemas tras el golpe militar de 1936”, Edición do autor, Al Hoceima 2019.

Con Hamid Raiss

– “1927: Villa Sanjurjo/Alhucemas, una ciudad que nace. Fotografías de Pius Font i Quer”, IIIªs Jornadas Interculturales organizadas por el Instituto Español “Melchor de Jovellanos” de Alhucemas (Marruecos), 21-22 noviembre 2017, Al Hoceima, 2017.

Como editor ou colaborador en edicións

– AAVV, “O monte comunal na Galicia contemporánea: Unha historia de resistencia”, Edicións Fouce, A Estrada, 1999. Neste volume, colaborou co traballo: “Os montes veciñais en mán común e o agrarismo de anteguerra”.

– Téllez, A. “A guerrilla antifranquista de Mario de Langullo O Pinche”, Limiar e anotacións de Dionísio Pereira, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2000.

– García Durán, J. “Pola liberdade. A loita antifranquista de Luís Costa”, Limiar de María Xosé Costa Alcalde, Anotacións de Dionísio Pereira, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 2001.

– Edición de “Encaixes en Noia” orixinal escrito no ano 1909 por José Martínez Pereiro, en Murguía, Revista Galega de Historia, nº 6, xaneiro-abril 2005, Santiago, 2005.

– Amoedo López, G. “A memoria e o esquecemento. O franquismo da provincia de Pontevedra”, Limiar de Dionísio Pereira, Edicións Xerais, Vigo, 2010.

– Proxecto “Nomes e Voces”, “A represión franquista na comarca da Coruña. Vidas na memoria”, Limiar de Eliseo Fernández, Emilio Grandío e Dionísio Pereira, Edicións Laiovento, Santiago, 2012.

– Redondo Abal, F. X. “O Mar e a Memoria. O “Expediente Armesto”, Limiar Dionísio Pereira, Edicións Laiovento, Santiago, 2012.

– Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), “Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron”, SERMOS GALIZA, Santiago, 2017; participou co Limiar colectivo.

– Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), Coleccionable “Os Nomes do Terror”, Nós Diario, novembro-decembro 2020.

– Ermida, X. R.; Fernández, E.; Garrido, X. C.; Pereira, D. (Coords.), Coleccionable “As guerrillas galegas ao descuberto”, Nós Diario, novembro-decembro 2021.

– Mascato, A. (coord.), O Fardel da Memoria de Conde Corbal, Deputación de Pontevedra, 2023, participou coas entradas “Dálos á terra”, “Vaise ó monte”, “Collérono ó cruzar a raia” e “Os ejercicios espirituales”.

En solitario

– Pereira , D. (Coord.) “Os Conquistadores Modernos: Movemento Obreiro na Galicia de Anteguerra”, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1992. Neste volume, colaborou coa “Introducción”.

– Edición do Caderno de Análise “A Fondo”, nº 72, A Galiza da Grande Guerra, Sermos Galiza, Santiago, 26 xuño 2014.

Con Eduardo de Guzmán

– Edición e Introducción ao folleto “Sucesos de Mayo (1937)”, Cuadernos de la Guerra Civil, nº1, Fundación Salvador Seguí, Madrid, 1987.

Con Xoán Carlos Garrido

– Edición do Caderno de Análise “A Fondo”, nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago,15 agosto 2013.

Con Eliseo Fernández

– Estudo introdutorio á edición fascimil do libro de José Pastoriza Soto Reflejos en el Sena, Consello da Cultura Galega, Santiago, 2023.

Ensaios en revistas e actas de congresos, coloquios ou xornadas

En solitario

– “A CNT no campo galego” en Cuadernos de Estudios Gallegos, Instituto Padre Sarmiento, CSIC, Tomo XXXI, nºs 93-95, Santiago, 1980. Outra versión ampliada en “Iªs Xornadas Agrarias Galegas”, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Madrid, 1984.

– “Prensa y anarquismo en Galicia: Brazo y Cerebro (1935-1936). Análisis de una experiencia” en Actes du Colloque “Typologie de la Presse Hispanique”, Presses Universitaires Rennes 2, 1986.

– “Anarcosindicalismo y planificación económica en la España revolucionaria” en Revista “Solidaridad Obrera”, Extraordinario Guerra Civil, Madrid, 1986.

– “Fuentes sobre el Movimiento Libertario galaico en el Archivo Histórico Nacional (Sección Guerra Civil) de Salamanca”, en Actas das “1ªs Xornadas de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentación e Museos de Galicia”, ANABAD, Tomo I, A Coruña, 1987.
Disponible en http://anabad.org/images/boletines/IxornadastomoI.pdf

– “Os libertarios galaicos na resistencia antifascista”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 1 (2ª edición corrixida e aumentada), Vigo, 2/3/1987.

– “Remesas de emigrantes e movimento obreiro”, Cadernos de A Nosa Terra, nº 13, Vigo, xullo 1992.

– “Xosé Villaverde, mártir do anarcosindicalismo humanista”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 7, Vigo, xullo 1996.

– “Luis Rastrollo, Uxío Carré e os mortos do POUM”, Especiais A Nosa Terra, A Nosa Historia 7, Vigo, xullo 1996.

– “A prensa libertaria na Galiza (1870-1936)”, en Revista Olisbos, nº 19, Santiago, setembro 1997.

– “A retagarda necesaria: ecos das relacións entre anarquistas galegos e arxentinos”, en Semanario A Nosa Terra, Especial “Antonio Soto: Líder da Patagonia Rebelde”, nº812, Vigo, 1998.

– “Galiza: Unha ollada libertaria” en Revista Terra e Tempo, nº9/10, Santiago 1998/1999.

– “Visións de Compostela”, en Revista A Trabe de Ouro, nº 53, xaneiro-marzo 2003, Santiago, 2003.

– “A represión franquista na provincia de Pontevedra (1936-1950)” en Unión Libre, Cadernos de Vida e Culturas, nº 9, Sada, Edicións do Castro, 2004.

– “A CNT no Barbanza durante a IIª República” en “A IIª República e a Guerra Civil na bisbarra da Barbanza, Actas das IIIªs Xornadas de Historia e Cultura”, Concellaría de Cultura de Porto do Son, 2005.

– “Claro José Sendón, un vagabundo galego e libertario” en Barbantía. Anuario de Estudos do Barbanza, nº 2, Boiro, 2006.

– “Alzamento fascista e represión no camiño de ferro Zamora-Ourense: bisbarras de Monterrei, As Frieiras, As Portelas e Seabra”, en Revista A Trabe de Ouro, nº 73, xaneiro-marzo 2008, Santiago, 2008.

 “A retagarda necesaria. Ecos das relacións entre os anarquistas galegos e arxentinos, co galego Soto ao lonxe”, en Boletín del Centro de Investigación Ramón Suárez Picallo, nº 1, agosto de 2008, Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, Buenos Aires, 2008.

 “A represión franquista contra os cidadáns portugueses na Galiza (1936-1939)” en “O Miño, unha corrente de Memoria, Actas das Xornadas sobre a represión franquista no Baixo Miño (2006-2007)”, Edicións Alen Miño, Ponteareas, 2008.

– “Matar ao mensaxeiro”, en Fundación 10 de Marzo de CCOO, “Libro-Memoria Ano 2007”, Santiago, 2008.

– “Loita de clases en Galicia no tempo da Fronte Popular” en “Ecos dun tempo. Conversas sobre memoria histórica”, Actas das Xornadas de Recuperación da Memoria Histórica”, Asociación Cultural “Cultura Aberta”/Andavira Editora, Carral, 2010.

– “Algunhas notas sobre a xeografía da represión en Galicia” en Revista Claridade, nº11, Fundación Luis Tilve (UGT), Santiago, decembro 2011.

– “La represión franquista contra los ciudadanos portugueses radicados en Galicia (1936-1940)” en El Terror Fascista en Galicia, Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, Asociació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Antifranquista del Baix Llobregat, nº13, Cornellá del Llobregat, 2013.

– “Emigración portuguesa e mercado de traballo na Galiza (1890-1936)” en Revista A Trabe de Ouro nº 94, Abril-Xuño 2013, Ed. Sotelo Blanco, Santiago, 2013.

– “Unha figura singular do anarquismo na Galiza: o Dr. Pardo Babarro, defensor da euxenesia e dunha nova moral sexual” en Actas do Congreso Centenario de Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-1933), Deputación da Coruña/Ateneo Ferrolán, 2017, pxs. 141-154. Outra versión en Revista Murguía, nº 34, xuño 2017, Santiago, pxs.59-76. 

– “Anticolonialismo e Irmandades da Fala, com a Guerra do Rife ao longe” en Revista Kallaikia, nº2, junho 2017, Associaçom de Estudos Galegos, pxs.16-50.

-“Desvelando una memoria incómoda: la represión franquista en Alhucemas tras el golpe militar de 1936”, Revista BAHÍA, nº9, Instituto Español “Melchor de Jovellanos”, Al Hoceima, xuño 2019. Outra edición en  ATLANTIS, Revista del Forum Filosófico de Melilla, nº 6, 2021.

– “La represión franquista en Alhucemas tras el golpe militar de 1936” en Revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, nº 24, 2024 Edición extraordinaria “La represión franquista en Canarias, Ceuta y Melilla”, pxs. 79-83.

Con Manuel González Probados

– “Informe sobor da prensa obreira en Galicia (1930-36)”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, CSIC, Instituto Padre Sarmiento, Tomo XXXIII, Vol. 98, Santiago, 1982.

– “El semanario ¡Despertad! y la CNT galaica: análisis de una influencia (1928-30)”, en Actes du Colloque d´Histoire Sociale d´Espagne, Pau, 1983.

– “Empresarios, fábricas e traballadores: a industria da madeira (1920-1936)” en Leira López, J. (Coord.), “O Camiño Portugués. III Aulas no Camiño: un estudio multidisciplinar da realidade galega que atravesan os camiños de Santiago”, Santiago, 1998.
Disponible en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/8721/1/CC56art10ocr.pdf

Coa Fundación Salvador Seguí (Madrid)

– “Materiales anarcosindicalistas en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca”, en Revista de la SEGUEF, nº1, Madrid, 1988.

Con Eliseo Fernández

– “XXV anos de represión sobre os anarcosindicalistas galegos” en Unión Libre. Cadernos de Vida e Culturas, nº 9, Edicións do Castro, Sada, 2004.

– “A represión contra o Movemento Libertario na Galicia durante a Guerra Civil e a posguerra” en “A represión franquista en Galicia, Actas do Congreso da Memoria, Narón, decembro 2003”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/Editorial Embora, Narón, 2005.
Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_i_congreso_memoria_historica_naron_2003_completo.pdf

– “Mulleres Libertarias na Galiza (1931-1939)” en “Actas do IIº Congreso da Memoria Histórica: a IIª República e a Guerra Civil, Culleredo, decembro 2005”, Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática/Editorial Embora, Ferrol, 2006.
Disponible en http://www.memoriahistoricademocratica.org/documentos/actas_ii_congreso_memoria_historica_culleredo_2005_completo.pdf

– “Unha achega á represión franquista contra as mulleres libertarias na Galiza”, en Unión Libre. Cuadernos de Vida e Culturas, nº 11, Edicións do Castro, Sada, 2006.

– “A primeira guerrilla antifranquista galega (1936-1939): un esforzo malogrado”, en Terra e Tempo, Revista Galega de Pensamento Nacionalista, nº 163-170, Xullo 2012-Xuño 2014, Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas, Santiago, 2014.

-“A primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940)” en MURGUÍA Revista Galega de Historia, nºs 45-46, Santiago, 2022, pxs. 197-242.

Con Eliseo Fernández e Víctor Oia

– “Escenarios da loita de clases e represión franquista na Galiza urbana: os casos de Coruña, Ferrol e Vigo”, en Actas da XIV Semana Galega da História, Murguía. Revista Galega de Historia, nº 31, xaneiro-xuño 2015, pxs. 13-45, IGALHIS, Santiago, 2015. Outra edición en Diéguez Cequiel, U.B. (coord.) Represión franquista e memoria histórica. Novos enfoques e achegas, pxs. 21-52, Instituto Galego de Historia (IGALHIS), Colección COLECTIVA, Santiago, 2016.

Con Emilio Grandío e Julio Prada

– “Vinieron por nosotros…La represión extrajudicial durante la Guerra Civil. El caso de Galicia”, Comunicación presentada al Xº Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Santander, setembro 2010, en Barrio Alonso, A., De Hoyos Puente, J. e Saavedra Arias, R. (Eds.), “Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación”, Publican, Ediciones Universidad de Cantabria, Santander, 2011.

Artigos

En solitario

– “A prensa obreira en Galicia”, Semanario A Nosa Terra, nº78, Santiago, 19-25/10/79.

– “Confederación Regional Galaica e crise da CNT”, Semanario A Nosa Terra, nº86, Santiago, 14-20/12/79.

– “Lembranza dun sindicalista: José Villaverde”, Semanario A Nosa Terra, nº104, Santiago, 2-8/5/80.

– “José Villaverde: Lembranza dun sindicalista galego (e II)”, Semanario A Nosa Terra, nº107, Santiago, 23-29/5/80.

– “O agrarismo cenetista en Galiza durante a IIª República”, Arco da Vella Pensamento Libertario Galego, nº3, Santiago, verán de 1981. Traducido ao castelán en “Agrarismo cenetista en Galicia durante a IIª República”, Periódico Solidaridad Obrera, nº92, Barcelona, 15/9/81.

– “Crónica de una sociedad coruñesa: El Centro de Estudios Sociales “Germinal”, La Voz de Galicia, Especial Coruña, 12/8/81.

– “A CNT e o nacionalismo galego (1930-1936)”, Semanario A Nosa Terra, nº479, Vigo, 30/5/91.

– “Lembranzas dun rebelde. Anacos das memorias inéditas de Xosé Pasín, sindicalista”, Semanario A Nosa Terra, nº500, Vigo, 5/12/91.

– “Galiza, anos 40: a CNT entre o sindicato e a guerrilla”, Semanario A Nosa Terra, nº509, Vigo, 13/2/92.

– “Os discípulos galegos de Ricardo Mella”, Semanario A Nosa Terra, nº546, Vigo, 3/12/92.

– “Con José Pasín a clase obreira entrou no concello”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 25/2/93.

– “Manuel Fandiño, pintor de santos e anarquista”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 12/3/93.

– “Sobre o ofício de contar obreiros. Socialismo na IIª República de M. González Probados”, Semanario A Nosa Terra, nº562, Vigo, 25/3/93.

– “José Villaverde, militante destacado da CRG, un idealista do sindicalismo”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 8/4/93.

– “Manuel Amil, un compostelán secretario xeral da CNT”, El Correo Gallego, Suplemento Correo do 93, Santiago, 29/5/93.

– “Unha visita da Federica Montseny á Galiza”, Semanario A Nosa Terra, nº605, Vigo, 20/1/94.

– “Memória dunha família anarquista”, Semanario A Nosa Terra, nº633, Vigo, 4/8/94.

– “Roteiro libertario de Silvio Santiago”, Revista A Tempo, nº19, Verín, agosto-setembro 1994.

– “Notas sobre antimilitarismo e movimiento obreiro na Galiza de anteguerra”, Ar! Revista Galega Antimilitarista, nº1, Santiago, outubro 1994.

– “Os fundos galegos do arquivo de Salamanca”, Semanario A Nosa Terra, nº668, Vigo, 6/4/95.

– “Axitacións obreiras no tendido do ferrocarril na bisbarra de Monterrei”, Revista O Irmandiño, nº1, Verín, decembro 1995.

– “Sobre “Fersen”, o trotskismo galego e outras divagacións”, Semanario A Nosa Terra, nº727, Vigo, 23/5/96.

– “A luita de clases na Galiza republicana: alguns elementos para a reflexión”, Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº9, xulho 1998.

– “Romance do Comandante Moreno”, Revista @narquista, nº3, A Coruña, outono 1998.

– “A imprensa operária de classe na Galiza (1870-1936)”, Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº 10, Santiago, outubro-dezembro 1998.

– “O galego Soto e a historia”, Semanario A Nosa Terra, nº870, Vigo, 18/2/99.

– “Visións da Compostela de anteguerra”, Semanario A Nosa Terra, nº901, Vigo, 23/9/99.

– “Sociedad Cultural Obrera José Villaverde. Pontevedra 1982”, La Campana Semanario de Información y Pensamiento Anarquista, Dossier nº33, Pontevedra, 25/6/2001.

– “Manuel Ceruelo: Quince anos, dez meses e trece días”, Revista @narquista, nº17, A Coruña, outono 2003.

– “Esquerda e questom nacional na Galiza republicana”, Abrente Vozeiro de Primeira Linha, nº30, Santiago, setembro-dezembro 2003.

– “Algumhas consideraçons sobre o Ano da Memória”, Novas da Galiza, nº 41, 15 de abril a 15 de maio de 2006.
Disponible en http://www.novasgz.com/pdf/ngz41.pdf

 “Desteceron as súas vidas para tecer a dos demais”, Semanario A Nosa Terra, Vigo, 11/4/2007.

– “Galiza Mártir”, Murguía Revista Galega de Historia, nº 13, Santiago, maio-agosto 2007.

– “Ás voltas coa memoria dos vencidos”, Revista Voz Própia, nº 18, NÓS-UP, Santiago, segundo quadrimestre 2007.

– “A dúas bandas. A simboloxía franquista: Acabar coa simboloxía do honor”, Revista Tempos Novos, nº 132, Santiago, maio 2008.

– “Investigar a memoria dos vencidos”, Revista Tempos Novos, nº134, Santiago, xullo 2008.

– “Dereito a saber, liberdade para investigar”, Movemento polos Dereitos Civís, “Informe 2007”, Santiago, 2008.

– “Actividade de risco”, Revista Tempos Novos, nº 136, Santiago, setembro 2008.

– “Devecemos por unha vida máis libre a máis xusta”, A Peneira, nº 481, Ponteareas, 1ª quincena abril 2009.

– “Responsabilidade”, O Xornal Información Obreira (CUT), nº5, Cangas, 2009.

– “Castelao, os álbumes de guerra e os tópicos sobre a represión franquista na Galiza”, Caderno de Análise “A Fondo”, nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago, 15 agosto 2013.

– “O movemento operario galaico no devalar da Grande Guerra: unha identidade en construción”, Caderno de Análise “A Fondo”, nº 72, A Galiza da Grande Guerra, Sermos Galiza, Santiago, 26 xuño 2014.

– “O movemento operario no tempo das Irmandades da Fala”, Murguía, Revista Galega de Historia, nº 32, xullo-decembro 2015.

– “Contra a nostalxia, memoria”, Revista LUZES, nº 28, A Coruña, marzo 2016.

– “Desconfianza”, Nós Diario, Santiago, 23 xaneiro 2020.

– “Somos un pobo submiso?”, Nós Diario, Santiago,21 febreiro 2020.

– “Estamos en débeda”, Nós Diario, Santiago, 28 marzo 2020.

– “As guerras de África e a cultura popular galega”, Nós Diario, Santiago, 5 de maio 2020.

– “O exemplo do Memorial Democràtic de Catalunya”, Nós Diario, Santiago, 4 de xuño 2020.

–  “Algunhas consideracións encol do comunitarismo galego e o pensamento de Ricardo Mella”, A Nova Peneira, Vigo, nº 120, xuño 2020.

– “Cartografías disidentes”, Nós Diario, Santiago, 12 de agosto 2020.

– “Tras a memoria da guerrilla na Terra Fria trasmontana”, Nós Diario, 12 de setembro 2020.

– “Portugal: nâo apaguem a memória”, Nós Diario, 15 de outubro 2020.

– “Lugares de memoria: todo por facer”, Nós Diario, 17 de novembro 2020.

– “A memoria dos verdugos”, Nós Diario, 18 de decembro 2020.

– “Armadores, conserveiros e fabricantes: Abandeirados do golpe militar e a represión fascista”, Fascículo do coleccionábel “Os Nomes do Terror”, Nós Diario, 27/11/2020.

– “1936: a caza do home na bisbarra ourensá das Frieiras”, Fascículo do coleccionable “Os Nomes do Terror”Nós Diario, 29/12/2020.

– “1936: golpe militar e saqueo na provincia de Pontevedra”, A Nova Peneira, nº 10, Abril 2021.

– “A Raia Seca: unha achega á loita guerrilleira”, fascículo do coleccionable “As guerrillas galegas ao descuberto”, publicado en Nós Diario, 11/11/2021.

Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal (Álvaro Blanco, Xavier Castro, Manuel González Probados)

– “Os Coloquios de Pau”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, A Coruña, abril 1980.

– “Os comenzos da industrialización”, Revista Man Común, nº1, A Coruña, agosto 1980.

– “A crise do antigo Réxime”, Revista Man Común, nº2, A Coruña, setembro 1980.

– “¿Para cando o segundo Castelao?”, Revista Man Común, nº3, A Coruña, outono 1980.

Formando parte do Colectivo de Historia Xerminal (Xavier Castro, Manuel González Probados, Alberte Martínez)

– “Textos de primeira man”, Revista Man Común, nº5, A Coruña, nadal 1980.

– “A Eirexa en Galiza”, Revista Man Común, nº6, A Coruña, xaneiro 1981.

– “A Galiza mansa e coitada desmentida pola guerrilla”, Revista Man Común, nº7, A Coruña, febreiro 1981.

– “Para entender mellor este país”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, A Coruña, febreiro 1981. Outra versión en Revista Man Común, nº9, A Coruña, abril 1981.

– “A obra historiográfica de Antonio Meijide Pardo. Un importante labor cáseque descoñecido”, Revista Man Común, nº10, A Coruña, maio 1981.

– “Emigración, fame e peste na Galiza do XIX”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura nº 65, A Coruña, agosto 1981.

– “Unha nova historia?”, Revista O Ensino, nº3, Santiago, 1981.

– “A la búsqueda del pasado de Galicia”, El País, Suplemento Libros, Madrid, 16/5/1982.

– “Achegandonos a nosa historia”, La Voz de Galicia, Suplemento Cultura, nº 75, A Coruña, xuño 1982.

Con Manuel González Probados

– “Prensa obreira en Galicia na Segunda República”, La Voz de Galicia, Centenario 1882-1982, A Coruña, 1982. 

Con Xerardo Dasairas

– “Homenaxe aos traballadores do camiño de ferro”, A Nosa Terra, Santiago, 15/8/2000.

Con Eliseo Fernández

– “Movemento obreiro galego de anteguerra: historiografía recente”, Revista Dezeme, Fundación 10 de Marzo de CCOO, nº3, Santiago, xuño 2001.

– “Desactivada a FAI coruñesa”, Periódico O Resplandor das Atochas (CRMH), nº único, A Coruña, maio 2007.

– “Propuestas para abrir el pasado”, Revista Todos los Nombres Andalucía, nº2, Sevilla, otoño 2009.

– “A primeira guerrilla antifranquista galega (1936-1940): un esforzo malogrado”, fascículo do coleccionable “As guerrillas galegas ao descuberto”, publicado en Nós Diario o 3/11/2021.

– “Antolín Faraldo e a chegada das ideas socialistas a Galiza”, Revista SERMOS, nº 517, Especial Antolín Faraldo, 3/9/2022, Santiago.

Con Xoán Carlos Garrido

– “Memoria, para que?. Impunidade, para sempre?”, Caderno de Análise “A Fondo”, nº30, A Memoria da Galiza Mártir hoxe, Sermos Galiza, Santiago, 15 agosto 2013.